V. kazuistika pacienta z nášho SM centra, u ktorého boli pochybnosti s diagnostikou

Zuzana Gdovinová

Head of department of neurology, Faculty of medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia

© SlidesLive Inc.