Galaktosémie (2. část)

Prezentace onemocnění s biochemickým vysvětlením v rámci semináře z biochemie, Gymnázium v Novém Jičíně

Eliška Drgová

© SlidesLive Inc.