SF Talk #2 - McKenzie Metoda MDT®

von · Mär 31, 2018 · 790 Besichtigungen ·

Záznam přednášky s Evou Novákovou Dip. MDT, která se dlouhodobě věnuje výzkumu, přednášení, rozvoji a praktické aplikaci Metody McKenzie®.