Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

SF Talk #2 - McKenzie Metoda MDT®

by · Mar 31, 2018 · 502 views ·

Záznam přednášky s Evou Novákovou Dip. MDT, která se dlouhodobě věnuje výzkumu, přednášení, rozvoji a praktické aplikaci Metody McKenzie®.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.