Nejsou stejné: Proč využívat teorii typů ve výchově a vzdělání

Apr 24, 2018

Speakers

About

Chceme děti správně vychovávat a dobře učit, ale zpravidla se málo zamýšlíme nad tím, co je správné právě pro naše dítě či určitého žáka. Děti nejsou stejné. Už od mala u nich hraje významnou roli typ osobnosti, který je dán vrozeným „nastavením mozku“. To se odráží v klíčových potřebách dítěte a vlohách pro rozvoj dovedností: některé děti potřebují především stabilitu a předvídatelnost, jiné neustálý přísun nových podnětů. Některé děti se přirozeně vciťují do druhých, jiné se musejí empatii učit na základě logického uchopení pocitů. Skrze pochopení a oceňování vrozených rozdílů mezi lidmi můžeme lépe spolupracovat, správně vychovávat i dobře učit. Záznam z konference "Úspěch pro každého žáka 2018 – Co (ne) víme o člověku“ konané 24. dubna 2018 v Centru současného umění DOX, Praha. www.ucimekvalitne.cz/2018

Organizer

About SKAV

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. Iniciativa Úspěch pro každého žáka

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow SKAV