Jak (ne)rodí muži – role mužů u porodu

May 17, 2018

Speakers

About

Aneb jaký je rozdíl mezi lety do kosmu a porodem? Dozvíte se nejen o roli muže u porodu… Co je důležité pro ženy… Kdy a jak muž (ne)může podpořit svojí ženu v těhotenství a při porodu. Mnoho zajímavých faktů ovlivňujících průběh porodu Srovnání se světem a se současnými vědeckými přístupy v porodní péči. Natočeno na festivalu Týden respektu k porodům http://respektkporodu.cz/udalost/jak-nerodi-muzi-role-muzu-u-porodu/ Více přednášek najdete na www.akademie-sobestacnosti.cz

Organizer

About Akademie soběstačnosti

Snahou Akademie soběstačnosti je sdílení zkušenosti a informací v oblasti soběstačného, zdravého a tvrvale udržitelného způsobu bydlení, dopravy, produkce potravin, získávání energie, vzdělávání a zdraví. Činnost Akademie soběstačnosti můžete podpořit a zakoupením Klubového členství nebo poskytnutím daru na náš transparentní účet: 2300612593/2010 nebo na http://www.akademiesobestacnosti.cz/getcredit.php Více informací, přednášek a videí najdete na www.akademie-sobestacnosti.cz

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Akademie soběstačnosti