Den Pro Zdeňka Hedrlína

Jun 1, 2018

Speakers

About

Setkání někdejších studentů a kolegů doc. Zdeňka Hedrlína uspořádala v malostranském refektáři Katedra aplikované matematiky MFF UK. Zavzpomínat na světově uznávaného matematika a iniciátora školy diskrétní matematiky, který na více než šedesát let spojil svůj profesní život s Matfyzem, přišli například profesoři Jan Kratochvíl, Václav Chvátal, Jaroslav Nešetřil nebo Aleš Pultr.

Organizer

About MFF UK

Matematicko-fyzikální fakulta je jednou z fakult Univerzity Karlovy v Praze, kde se spolu s našimi studenty zabýváme výzkumem v oborech matematika, fyzika a informatika.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow MFF UK