Technická podstata a zdravotní aspekty osvětlení

Oct 2, 2018

Speakers

About

Technická podstata a zdravotní aspekty osvětlení - Lenka Maierová, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT Seminář: Světlo – dobrý sluha a špatný pán! uspořádala Komise pro životní prostředí AV ČR dne 2.10.2018 Video - Stanislav Miler www.akademie-sobstacnosti.cz

Organizer

About Akademie soběstačnosti

Snahou Akademie soběstačnosti je sdílení zkušenosti a informací v oblasti soběstačného, zdravého a tvrvale udržitelného způsobu bydlení, dopravy, produkce potravin, získávání energie, vzdělávání a zdraví. Činnost Akademie soběstačnosti můžete podpořit a zakoupením Klubového členství nebo poskytnutím daru na náš transparentní účet: 2300612593/2010 nebo na http://www.akademiesobestacnosti.cz/getcredit.php Více informací, přednášek a videí najdete na www.akademie-sobestacnosti.cz

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Akademie soběstačnosti