Diskuze na semináři: Světlo – dobrý sluha a špatný pán!

Oct 2, 2018

Speakers

About

Ve světlem znečištěném prostředí žije až 80 % světové populace, jak v nedávné studii uvedla Mezinárodní asociace pro tmavou oblohu (IDA). Potýká se s ním i Česká republika, nejvyšší koncentrace světelného smogu jsou v Praze, Brně, Ostravě a Liberci. Naopak nejméně jsou světelně znečištěny lokality ve velkoplošných chráněných územích, především na Šumavě, v Beskydech, Jizerských horách, Podyjí nebo v Českém Švýcarsku a v příhraničním pásmu NP Podyjí. Škodlivé účinky zbytečného osvětlení ovlivňují lidské zdraví a imunitu člověka a dalších živých organismů, protože ochranný melatonin se tvoří pouze ve tmě. Lze nalézt pomocí technických a legislativních opatření vhodný kompromis mezi nutností nočního svícení a omezení jeho negativních důsledků? Seminář: Světlo – dobrý sluha a špatný pán! uspořádala Komise pro životní prostředí AV ČR dne 2.10.2018 Video - Stanislav Miler www.akademie-sobstacnosti.cz

Organizer

About Akademie soběstačnosti

Snahou Akademie soběstačnosti je sdílení zkušenosti a informací v oblasti soběstačného, zdravého a tvrvale udržitelného způsobu bydlení, dopravy, produkce potravin, získávání energie, vzdělávání a zdraví. Činnost Akademie soběstačnosti můžete podpořit a zakoupením Klubového členství nebo poskytnutím daru na náš transparentní účet: 2300612593/2010 nebo na http://www.akademiesobestacnosti.cz/getcredit.php Více informací, přednášek a videí najdete na www.akademie-sobestacnosti.cz

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker