From Biophotons to Bystander Effects: The implications of non-targeted effects for Radiation Biology and Radiation Protection

by · Oct 19, 2018 · 121 views ·

Seminář KJCH FJFI ČVUT v Praze

Lecture about biophotons and bystander effects by Dr. Carmel Mothersill from Faculty of Scince, McMaster University in Canada. Přednáška Carmel Mothersillové z McMaster University v Kanadě o biofotonech, radiační biologii a radiační ochraně.