Strategické řízení a budování kapacit

Jun 15, 2021

Speakers

About

Michaela Vráželová, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Oddělení mezinárodních vztahů, vedoucí oddělení Barbora Štivarová, VŠB - Technická univerzita Ostrava, International Contact Point Irena Havelková, VŠB - Technická univerzita Ostrava, referentka mezinárodních vztahů Pro VŠB – Technickou univerzitu Ostrava je internacionalizace prioritou. Cílem univerzity je rozšiřovat počet studijních programů v angličtině, účinně a nápaditě je propagovat, nabídku vhodně doplňovat dle potřeb zaměstnavatelů, pracovat s distanční formou vzdělávání a tím umožnit zahraničním studentům i přes pozdní příjezd absolvovat studijní program v celém rozsahu – a stát se tak „University for the Future“. Prezentace představí stávající programy univerzity rozvíjející internacionalitu, jazykové kurzy, mobility a další benefity pro studenty i zaměstnance – a to v interaktivním formátu, který umožní knowhow s ostatními univerzitami.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce