Strategic Leadership in Comprehensive Internationalization

Jun 15, 2021

Speakers

About

Eva Janebová, Univerzita Palackého v Olomouci, Institute for Excellence in Internationalization, director Renáta Tomášková, Ostravská univerzita, vice-rector international Jiří Stavovčík, Univerzita Palackého v Olomouci, vice-rector Christopher Medalis, Palacky University Olomouc, Institute for Excellence in Internationalization, Senior International Advisor Internationalization is more than just mobility or a collection of individual, separate activities. As a process it needs to be planned as part of a long-term strategy, nurtured and communicated continuously by university leaders, both across and outside the university. Panel speakers will share their experience and ideas on how to incorporate, support and sustain comprehensive internationalization for the long-term.

Organizer

Categories

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce