Sociální inkluze a mobilita

Jun 16, 2021

Speakers

About

František Trapl, Pedagogická fakulta, MUNI, Katedra sociální pedagogiky, asistent Lenka Gulová, Ph.D., Pedagogická fakulta MUNI, vedoucí Katedry sociální pedagogiky, MUNI Sociální začleňování je pro program Erasmus prioritou, chybí však data o dostupnosti tohoto programu pro studenty ze znevýhodněných skupin. Studenti ze znevýhodněného prostředí, kteří vyjíždí do zahraničí na studijní či pracovní stáž, prokazatelně dosahují lepších studijních výsledků, mají nižší míru nezaměstnanosti, častěji začínají svou kariéru v postgraduálním zaměstnání a mají vyšší počáteční plat. Přesto pouze 7 % studentů Erasmu pochází ze znevýhodněného prostředí. Je třeba aktivně hledat, jaká opatření by mohla jejich participaci zvýšit – a právě o to se projekt snaží. Prezentace představí výsledky velkého dotazníkového šetření a další směřování projektu.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce