Sociální inkluze a mobilita

by · Jun 16, 2021 · 0 views ·

Dům zahraniční spolupráce

František Trapl, Pedagogická fakulta, MUNI, Katedra sociální pedagogiky, asistent Lenka Gulová, Ph.D., Pedagogická fakulta MUNI, vedoucí Katedry sociální pedagogiky, MUNI Sociální začleňování je pro program Erasmus prioritou, chybí však data o dostupnosti tohoto programu pro studenty ze znevýhodněných skupin. Studenti ze znevýhodněného prostředí, kteří vyjíždí do zahraničí na studijní či pracovní stáž, prokazatelně dosahují lepších studijních výsledků, mají nižší míru nezaměstnanosti, častěji začínají svou kariéru v postgraduálním zaměstnání a mají vyšší počáteční plat. Přesto pouze 7 % studentů Erasmu pochází ze znevýhodněného prostředí. Je třeba aktivně hledat, jaká opatření by mohla jejich participaci zvýšit – a právě o to se projekt snaží. Prezentace představí výsledky velkého dotazníkového šetření a další směřování projektu.