Virtuální mobilita - výzvy a příležitosti. Přínosy plynoucí z partnerství v evropské univerzitní alianci 4EU+

Jun 15, 2021

Speakers

About

Milena Králíčková, Univerzita Karlova, Rektorát, prorektorka pro studijní záležitosti Josef Fontana, Univerzita Karlova , člen Kolegia rektora Vratislav Kozák, Univerzita Karlova V rámci evropské univerzitní aliance 4EU+ jsme na jaře 2020 plánovali sérii prezenčních setkání, která měla být věnována jak akademické spolupráci a obsahu nových společně vytvářených vzdělávacích aktivit, tak setkávání administrativního aparátu, který připravuje rámec pro nové vzdělávací aktivity. Nemožnost prezenční výuky jsme se jsme vzali jako příležitost a realizovali tato setkání v on-line prostoru na všech šesti partnerských univerzitách. Tento významný posun v přípravě virtuálních mobilit je významným přínosem jak pro stěžejní studijní plány studentů, tak pro celou řadu i dalších oblastí, jako je podpora akademických pracovníků v oblasti didaktiky a pedagogiky distančního vzdělávání.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce