Virtuální mobilita - výzvy a příležitosti. Přínosy plynoucí z partnerství v evropské univerzitní alianci 4EU+

Milena Králíčková, Univerzita Karlova, Rektorát, prorektorka pro studijní záležitosti Josef Fontana, Univerzita Karlova , člen Kolegia rektora Vratislav Kozák, Univerzita Karlova V rámci evropské univerzitní aliance 4EU+ jsme na jaře 2020 plánovali sérii prezenčních setkání, která měla být věnována jak akademické spolupráci a obsahu nových společně vytvářených vzdělávacích aktivit, tak setkávání administrativního aparátu, který připravuje rámec pro nové vzdělávací aktivity. Nemožnost prezenční výuky jsme se jsme vzali jako příležitost a realizovali tato setkání v on-line prostoru na všech šesti partnerských univerzitách. Tento významný posun v přípravě virtuálních mobilit je významným přínosem jak pro stěžejní studijní plány studentů, tak pro celou řadu i dalších oblastí, jako je podpora akademických pracovníků v oblasti didaktiky a pedagogiky distančního vzdělávání.