Udržitelnost v kontextu mezinárodního vzdělávání a nového programu Erasmus+

Jun 16, 2021

Speakers

About

Roman Klepetko, DZS, vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů Klára Tichá Dowse, DZS, CSR Sylvie Formánková, Mendelova univerzita v Brně, docentka DZS vnímá vzdělávání jako jeden ze základních nástrojů pro dosažení udržitelného rozvoje, podporuje potenciál jednotlivců i organizací a svou činností přispívá k tomu, aby společnost byla připravená čelit budoucím výzvám. I nový program Erasmus+ podporuje udržitelnou budoucnost a svými aktivitami nabízí účastníkům nabýt potřebné kompetence pro řešení těchto výzev. V příspěvku se tak dozvíte nejen to, jaké jsou aktuální priority nového programu Erasmus+. Příklady konkrétních aktivit z praxe z oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti představí docentka Sylvie Formánková z Mendelovy univerzity v Brně.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce