Udržitelnost v kontextu mezinárodního vzdělávání a nového programu Erasmus+

Roman Klepetko, DZS, vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů Klára Tichá Dowse, DZS, CSR Sylvie Formánková, Mendelova univerzita v Brně, docentka DZS vnímá vzdělávání jako jeden ze základních nástrojů pro dosažení udržitelného rozvoje, podporuje potenciál jednotlivců i organizací a svou činností přispívá k tomu, aby společnost byla připravená čelit budoucím výzvám. I nový program Erasmus+ podporuje udržitelnou budoucnost a svými aktivitami nabízí účastníkům nabýt potřebné kompetence pro řešení těchto výzev. V příspěvku se tak dozvíte nejen to, jaké jsou aktuální priority nového programu Erasmus+. Příklady konkrétních aktivit z praxe z oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti představí docentka Sylvie Formánková z Mendelovy univerzity v Brně.