Erasmus v novém: Erasmus Mundus a Jean Monnet

Jun 16, 2021

Speakers

About

Roman Klepetko, DZS, vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů Barbora Nájemníková, DZS, Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání V rámci programu Erasmus Mundus je kromě grantu na financování společného magisterského programu nově možné žádat i o malý projekt zaměřený pouze na přípravu takového programu. Program Jean Monnet pak přichází v novém programovém období s širší paletou aktivit, do kterých je možné se zapojit napříč sektory vzdělávání. Následující příspěvek přinese základní informace o obou těchto centralizovaných aktivitách nabízených v rámci programu Erasmus+ pro vysokoškolské instituce.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce