Erasmus v novém: Erasmus Mundus a Jean Monnet

Roman Klepetko, DZS, vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů Barbora Nájemníková, DZS, Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání V rámci programu Erasmus Mundus je kromě grantu na financování společného magisterského programu nově možné žádat i o malý projekt zaměřený pouze na přípravu takového programu. Program Jean Monnet pak přichází v novém programovém období s širší paletou aktivit, do kterých je možné se zapojit napříč sektory vzdělávání. Následující příspěvek přinese základní informace o obou těchto centralizovaných aktivitách nabízených v rámci programu Erasmus+ pro vysokoškolské instituce.