Erasmus+ v novém (KA2): Kooperativní partnerství + Aliance pro inovace

Jan Slavíček, DZS, Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání Jana Burešová, DZS, Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání Jaké jsou nové možnosti nabízené programem Erasmus+ v Klíčové akci 2, konkrétně v projektech Kooperativních partnerství a Partnerství pro inovace (Aliance pro inovace)? Jak tyto projekty navazují na dřívější projekty Strategických partnerství? Co se změnilo a co zůstalo stejné? A jak uspět s žádostí o financování takového projektu? To všechno se pokusí zodpovědět následující prezentace