Erasmus+ v novém (KA2): Kooperativní partnerství + Aliance pro inovace

Jun 16, 2021

Speakers

About

Jan Slavíček, DZS, Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání Jana Burešová, DZS, Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání Jaké jsou nové možnosti nabízené programem Erasmus+ v Klíčové akci 2, konkrétně v projektech Kooperativních partnerství a Partnerství pro inovace (Aliance pro inovace)? Jak tyto projekty navazují na dřívější projekty Strategických partnerství? Co se změnilo a co zůstalo stejné? A jak uspět s žádostí o financování takového projektu? To všechno se pokusí zodpovědět následující prezentace

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce