Copak se dá vyjet? Propagace mezinárodních programů v době pandemie

Jun 16, 2021

Speakers

About

Lucie Durcová, DZS, vedoucí informačního a komunikačního oddělení Radka Vavroušková, DZS, pracovník vztahů k veřejnosti Jak převrátit krizový management v aktivní marketing a propagovat výjezdy do zahraničí v době zavřených hranic? Komunikační tým Domu zahraniční spolupráce zažil během pandemie náročné chvilky, zároveň ale objevil nové způsoby, jak najít příležitost i ve zdánlivě beznadějné situaci. Jeho zástupci se s vámi podělí o své poznatky a tipy, které jsou využitelné nejen v dobách krize.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce