Krizový management a péče o americké stipendisty v Komisi J. W. Fulbrighta

Kristýna Džmuráňová, Komise J. W. Fulbrighta, program officer Komise J. W. Fulbrighta podporuje vzájemné česko-americké porozumění prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Na různé typy stipendijních programů každoročně přijíždí do České republiky cca 50 Američanů, stejný počet Čechů vyjíždí opačným směrem. Prezentace představí strategii krizové komunikace, včetně přípravy stipendistů na různé typy situací, pohotovostní kartičky, komunikační plán při pohotovostních situacích a spolupráci s dalšími experty. Druhá část se zaměří na praktické řešení reálných situací a účastníci budou sdílet příklady dobré praxe i svá ponaučení z takových situací. Diskuze se bude věnovat psychohygieně a zvládání krizových situací v dlouhodobém horizontu.