Krizový management a péče o americké stipendisty v Komisi J. W. Fulbrighta

Jun 15, 2021

Speakers

About

Kristýna Džmuráňová, Komise J. W. Fulbrighta, program officer Komise J. W. Fulbrighta podporuje vzájemné česko-americké porozumění prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Na různé typy stipendijních programů každoročně přijíždí do České republiky cca 50 Američanů, stejný počet Čechů vyjíždí opačným směrem. Prezentace představí strategii krizové komunikace, včetně přípravy stipendistů na různé typy situací, pohotovostní kartičky, komunikační plán při pohotovostních situacích a spolupráci s dalšími experty. Druhá část se zaměří na praktické řešení reálných situací a účastníci budou sdílet příklady dobré praxe i svá ponaučení z takových situací. Diskuze se bude věnovat psychohygieně a zvládání krizových situací v dlouhodobém horizontu.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce