Rozvoj kompetencí prostřednictvím mezinárodní spolupráce

4. prosinec 2021

Řečníci

O prezentaci

Svět kolem nás se rychle mění a toto měnící se prostředí s sebou přináší neustálé výzvy. Proto potřebujeme posílit kompetence, které nám je umožní úspěšně zvládat. Každý rok sledujeme žebříčky nejdůležitějších dovedností a nároků zaměstnavatelů a zamýšlíme se nad otázkou, kde je získáme. Jak máme rozvíjet naši kreativitu, kritické myšlení, schopnost řešit problémy, digitální dovednosti, aktivní učení, vůdčí schopnosti, ale také emocionální a sociální inteligenci? Odpověď je jednoduchá. Na školách musíme dát prostor dětem od útlého věku nejen získávat znalosti, ale také rozvíjet kompetence, které jim umožní v životě uspět. Projektové vzdělávání v mezinárodním kontextu je tou správnou cestou. Společně se podíváme na to, proč tomu tak je a kde můžeme získat podporu a inspiraci. Kornélia Lohyňová Kornélia Lohyňová učí na Hotelové akademii v Bratislavě. Působí jako externí odbornice pro European Schoolnet (EUN) se zaměřením na projektové vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí, podnikatelského myšlení a klíčových kompetencí na školách. Je autorkou toolkitu EntreLearn zaměřeného na rozvoj podnikatelského myšlení jako kompetence. Vede prezenční i online kurzy a workshopy pro EUN, School Education Gateway a eTwinning. Je dlouholetou ambasadorkou aktivity eTwinning a moderátorkou eTwinningové skupiny Entrepreneurship in Education s více než 6500 členy. Má několikaleté zkušenosti s realizací mezinárodních projektů, za které získala různá ocenění. Je členkou Microsoft Innovative Educator Expert.

Organizátor

O organizátorovi (Dům zahraniční spolupráce)

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Uložení prezentace

Měla by být tato prezentace uložena po dobu 1000 let?

Jak ukládáme prezentace

Pro uložení prezentace do věčného trezoru hlasovalo 0 diváků, což je 0.0 %

Sdílení

Doporučená videa

Prezentace na podobné téma, kategorii nebo přednášejícího