Nové technologie v detekci úniků plynu

Mar 17, 2022

Speakers

About

Budeme se věnovat porovnání současných metod a nových trendů v oblasti detekce úniků plynu, která je nedílnou součástí kontroly těsnosti plynárenských sítí. Z pohledu detekce ukazuje vhodnost využití jednotlivých technologií od sběru přes vyhodnocení až po zpracování dat o únicích zemního plynu. Dále ukazuje směry ve vývoji detekční techniky a umělé inteligence jako možné náhrady fyzické kontroly, a to i z hlediska nových pravidel a podmínek směřujících k ochraně klimatu v souladu s nařízeními Evropské komise. Přednáší Mgr. Jiří Sýkora a Ing. Petr Pavlík

Organizer

About Fyzikální čtvrtky

volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker