Zdroje a aplikace sekundárního záření a urychlených částic v ELI-Beamlines

Apr 14, 2022

Speakers

About

Ing. Jan Vábek (Fyzikální ústav, AV ČR) Budeme mluvit o světelných impulzech, které otevírají cestu ke zkoumání světa na nejkratších dnes dosažitelných škálách: rozlišení pohybu jednotlivých elektronů v atomech a molekulách. Dalším tématem budou urychlené částice bez nutnosti použití velkých urychlovačů. Co tato zdánlivě rozdílná témata spojuje? Jsou to sekundární zdroje záření a částic v ELI-Beamlines buzené primárním řídícím laserem. V přednášce představíme jejich fyzikální popis a možné aplikace.

Organizer

About Fyzikální čtvrtky

volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker