Ending gender-based violence in academia - live

Nov 24, 2022

About

This high-level conference will address the persistent and damaging problem of gender-based violence in academia, including sexual harassment. Existing studies and policy documents identify the need for policy coordination in this area as well as building infrastructures to address the issue. Gender-based violence is one of the five recommended thematic areas of Gender Equality Plans under the Horizon Europe eligibility criterion, and is also one of the areas addressed in the Ljubljana Declaration on Gender Equality in Research and Innovation, focusing on the need for additional policy coordination and action. The conference will bring together representatives of national authorities, Research Funding Organisations, Research Performing Organisations, student organisations and other relevant stakeholders in the European Research Area, to advance the debate on the actions needed to improve the protection of students and staff, with a focus on mobile students and researchers particularly in the early-career stages, from all forms of violence in academic settings. https://gbv2022.eu/

Organizer

About Národní kontaktní centrum

NKC - gender a věda je projekt Sociologického ústavu AV ČR, jehož cílem je přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání. Projekt má za cíl přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání na úrovni státní správy, výzkumných institucí, univerzit, v rámci výzkumné komunity i v médiích, a tím působit na zavádění institucionálních změn ve výzkumných organizacích a nepřímo na zlepšení postavení žen a mladých lidí ve vědě.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker