Akademie soběstačnosti

Snahou Akademie soběstačnosti je sdílení zkušenosti a informací v oblasti soběstačného, zdravého a tvrvale udržitelného způsobu bydlení, dopravy, produkce potravin, získávání energie, vzdělávání a zdraví. Akademie soběstačnosti probíhá formou pravidelných přednášek a kurzů, které nahráváme a jsou k dispozci online na www.akademie-sobestacnosti.cz