Česká psychedelická společnost

Česká psychedelická společnost vznikla za účelem vytvoření prostoru k otevřené diskuzi o psychedelických látkách, jejich rizicích a přínosech.