EduFórum

Konference o inovacích ve vzdělávání. Inovátoři ve vzdělávání sdílí dobrou praxi s širokou veřejností. Více info na www.eduforum.cz,

      Novojičínsko - 2. setkání v Novém Jičíně (nomádění): Vzděláváním k podnikavosti (23.10.2015)