EduFórum

Konference o inovacích ve vzdělávání. Inovátoři ve vzdělávání sdílí dobrou praxi s širokou veřejností. Více info na www.eduforum.cz,

Praha - 21. setkání - Informatické myšlení pro každého (31. 3. 2015)