GEOGRAFIE

Geografie - jedna z nejstarších vědeckých disciplín - se díky svému zaměření na prostorové interakce společnosti a prostředí významně zapojuje do klíčových výzkumů současnosti, kterými je sledování důsledků globálních klimatických změn či stárnutí populace na udržitelný rozvoj společnosti v rozmanitých lokalitách a regionech a to s využitím nových technických možností dálkového průzkumu země a geoinformačních systémů. Tradice geografické sekce na Univerzitě Karlově trvá od roku 1856, kdy byl ustanoven první docent tohoto oboru. V současnosti je Geografická sekce rozsáhlým a významným pracovištěm v evropském kontextu. Podle žebříčku Quacquarelli Symonds se řadí mezi 100 nejlepších geografických pracovišť na světě.