IP
IP

IOCB Prague

11 followers

The Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences is a leading scientific institution in the Czech Republic. Its primary mission is basic research in the fields of chemical biology and medicinal chemistry, organic and material oriented chemistry, chemistry of natural compounds, biochemistry and molecular biology, physical chemistry, theoretical, and analytical chemistry. The Institute’s emphasis on interaction between chemistry and other sciences leads frequently to medicinal and other applications. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce. Jejím hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích.