Knihovna chemie

V současné době čítá fond knihovny okolo 70 000 knihovních jednotek. časopisy, sborníky z konferencí, monografie, vysokoškolské kvalifikační práce (diplomové, rigorózní, kandidátské, doktorské, disertační a habilitační).