Minerva21

Společenské hnutí zodpovědných žen a mužů. Sdílíme své zkušenosti, podporujeme se a máme vliv ve společnosti.