Národní kontaktní centrum

NKC - gender a věda je projekt Sociologického ústavu AV ČR, jehož cílem je přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání. Projekt má za cíl přispívat k rozvoji debat o genderové rovnosti ve vědě a vzdělávání na úrovni státní správy, výzkumných institucí, univerzit, v rámci výzkumné komunity i v médiích, a tím působit na zavádění institucionálních změn ve výzkumných organizacích a nepřímo na zlepšení postavení žen a mladých lidí ve vědě.

  • Views 7,354
  • Presentations 15
  • Followers 10