Antonín Vokál

Ing. Antonín Vokál, CSc., (*1951) vystudoval chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži se nejdříve zabýval studiem interakce technických materiálů s ionizujícím zářením a nyní se věnuje vývoji bariér pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů.