Blanka Mikulášková

Manažer online komunikace, Odbor Nová média, Český rozhlas