CSc.

Český hydrometeorologický ústav a Mendelova univerzita