Dana Haaseová

PaedDr. Dana Haaseová, Fakultní MŠ se speciální péčí, Arabská, Praha 6 Spoluzakladatelka MŠ Arabská – školy, která se věnuje integraci a profiluje se využíváním metod a technik dramatické výchovy. Již 26 let zde vykonává funkci zástupkyně ředitelky. Aktivně se podílela na změnách v oblasti předškolního vzdělávání po roce 1989. První předsedkyně Asociace předškolní výchovy a dlouholetá členka Sdružení pro tvořivou dramatiku. Spoluautorka osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy a jejího zavádění do praxe. Iniciovala a podílela se na dvou zásadních proměnách školní zahrady MŠ Arabská. http://www.skolka.org/ + http://www.skolka.org/promena-zahrady.html