Eva Dvořáková

Ing. arch. Eva Dvořáková absolvovala architekturu na stavební fakultě ČVUT v Praze. Od roku 1974 působí v oblasti památkové péče, v Národním památkovém ústavu vede agendu technických památek, věnuje se výzkumu industriálních a technických areálů a objektů.