Evžen Šimera

MgA. Evžen Šimera Ph.D. - Projekt Scholastika je novou vzdělávací platformou v oblasti výtvarného umění, užitého umění a designu. Činnost zahájila v lednu 2012, v první fázi formou dvousemestrální ateliérové výuky v sedmi oborech. Výuka je zajištěna profesionálním týmem pedagogů složeným z mladých, renomovaných umělců a designérů, který společně s vedením Scholastiky studenty zapojuje do kontextu jinak těžko přístupné současné umělecké scény.