Helena Doudová

Helena Doudová je kurátorka a historička umění. Je iniciátorkou a spolukurátorkou výstavy "BAUGRUPPE ist super!" v pražské galerii Kvalitář v roce 2015. 2011-2012 byla stipendistkou nadace Robert Bosch v Muzeu architektury Technické University (Pinakothek der Moderne) v Mnichově a následně působila na stáži v Německém centru architektury DAZ (2013-2014). V současnosti je doktorandkou na katedře dějin umění Curyšské Univerzity. Žije v Berlíně a v Praze.