Jan Kříž

náměstek ministra pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů