Jan Vevera

Kpt. doc. MUDr. Jan Vevera Ph.D absolvoval 1. LF UK v Praze, kulturní antropologii na Institutu základů vzdělanosti na UK, výcvik v kognitivně – behaviorální psychoterapii, předsedá Sekci mladých psychiatrů Psychiatrické společnosti ČLS JEP a mnoho dalšího. Od roku 2006 pracuje jako vedoucí psychiatr 7. polní nemocnice AČR v Kábulu a věnuje se také vědecké práci v oblasti biologických enviromentálních faktorů násilného chování a posttraumatické stresové poruchy. Získal rovněž mnohá ocenění, například Národní psychiatrickou cenu prof. V. Vondráčka pro rok 2005 za nejlepší práci na téma Násilné chování a agresivita z medicínského hlediska udělenou za práci Cholesterol, násilné chování a suicidalita – příběh plný omylů.