Jana Horáková

Odborný asistent, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci