Jana Roithová

Narodila se v roce 1974 v Ústí nad Labem. V roce 1998 absolvovala magisterské studium organické chemie na Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy v Praze. Doktorský titul získala v roce 2003 na Fakultě chemického inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Po ukončení doktorského studia absolvovala postdoktorskou stáž na Technické univerzitě v Berlíně. Už jako doktorandka začala pracovat v Ústavu chemických procesů. Působila také na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR a později také v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. V roce 2007 začala pracovat jako odborná asistentka na své domovské fakultě. Po udělení grantu od Evropské vědecké rady na Přírodovědecké fakultě UK společně se svým týmem vybudovala špičkově vybavenou laboratoř fyzikální organické chemie.