JANA SADILOVÁ

Ve školství pracuji od roku 1998. V roce 2002 jsem začala využívat metody práce z programu Začít spolu. Učím děti od třetí do páté třídy. Ráda jezdím s dětmi na školy v přírodě a organizuji společné víkendy pro rodiče a děti jedné třídy. Věnuji se lektorování i mentoringu, které mne obohacují a přinášejí mi radost z práce.