JANA ŽALUDOVÁ

Celý svůj profesní život se věnuji pedagogice. Zprvu jsem vyučovala na 1. stupni ZŠ, dále pak působila na ZŠ a MŠ v Bernarticích u Trutnova jako ředitelka PO. V průběhu ředitelské praxe jsem započala svou lektorskou dráhu, lektorsky jsem vedla programy pro koordinátory ŠVP. V dalším období jsem v OP VK připravovala a realizovala projekty, rozšířila si své lektorské portfolio o mentorské dovednosti. Aktuálně působím na ZŠ TGM v Náchodě jako zástupkyně ředitele a současně v organizaci vzdělávající pedagogy – JOB – spolek pro inovace.