Jaroslav Nešetřil

CZ Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Dr.h.c.mult., patří mezi přední světové odborníky v diskrétní matematice. Věnuje se zejména kombinatorice, teorii grafů a kombinatorických struktur včetně jejich reprezentací a homomorfismů, dále se věnuje teoretické informatice (výpočetní složitosti a teorii algoritmů). Je autorem 9 monografií a více než 300 původních časopiseckých publikací. Dlouhodobě působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prof. Nešetřil založil a již 15 let vede centrum Institut teoretické informatiky, které významně přispívá k rozvoji a organizaci aktivit teoretické informatiky. Založil také Informatický ústav Univerzity Karlovy, kde nyní působí. Dlouhodobě a opakovaně působil na řadě zahraničních univerzit a přednesl přes 100 zvaných přednášek na mezinárodních konferencích a v akademických institucích po celém světě, včetně přednášek na kongresu evropských matematiků (2006) a světovém kongresu matematiků (2010). Byl oceněn Státní cenou (1985 společně s Vojtěchem Rödlem) za soubor článků v Ramseyově teorii a v roce 2010 mu prezident ČR udělil Medaili Za zásluhy. Je členem korespondentem Německé akademie věd, Maďarské akademie věd a Academia Europeana, a od roku 2008 členem Advisory Board of the Academia Sinica. Je také vícenásobným čestným doktorem věd (University of Alaska, 2002, a Université de Bordeaux, 2009). Jeho Erdösovo číslo je 1. EN Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Dr.h.c.mult., is one of the world leaders in discrete mathematics. He specializes in combinatorics, graph theory and theory of combinatorial structures including their representations and homomorphisms; he is also active in theoretical computer science (complexity and theory of algorithms). He authored 9 monographs and more than 300 journal research papers. He is a professor at Faculty of Mathematics and Physics of Charles University in Prague. Prof. Nešetřil has founded and led for 15 years the center Institute for Theoretical Computer Science, which significantly contributes to development and organization of various activities in theoretical computer science. He has also founded and is now active in the Computer Science Institute of Charles University. He lectured at numerous academic institutions and conferences, including invited talks at the European Congress of Mathematics (2006) and at the International Congress of Mathematicians (2010). He received the State prize (1985 jointly with Vojtěch Rödl) and the Medal of Merit of the Czech Republic (2010). He is a corresponding member of the German Academy of Sciences, Hungarian Academy of Sciences and Academia Europeana; since 2008 he is a member of Advisory Board of the Academia Sinica. He has been declared Doctor Honoris Causa of the University of Alaska (Fairbanks) in 2002 and of Université de Bordeaux in 2009). His Erdös number is 1.