Jiří Schimmel

Ing. Jiří Schimmel, Ph.D., pedagog na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně