Jiří Špička

DOC. ING. JIŘÍ ŠPIČKA, CSC., JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA, KATEDRA APLIKOVANÉ CHEMIE