Jiří Vaníček

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích