Kamila Pacovská

Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D., Studovala matematiku a filozofii na Univerzitě Karlově v Praze, následně absolvovala doktorské studium filozofie, které v roce 2013 ukončila. Od roku 2011 působí jako odborná asistentka na Katedře filozofie Univerzity Pardubice, kde vyučuje především etiku a dějiny etiky.